Om olika litteraturpriser

Det finns många olika priser och stipendier inom litteratur för skribenter att bli tilldelade, och då rör det sig om allt ifrån de stora prestigefyllda priserna till de lite mindre utmärkelserna.

Först och främst så måste man ju nämna det oerhört prestigefyllda Nobelpriset i litteratur som har funnits sedan år 1901. Det är Nobelstiftelsen som delar ut detta fantastiska pris och enligt dem så skall det gå till “den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning”. När man vinner Nobelpriset vinner man även tio miljoner kronor.

Booker Prize är också ett mycket prestigefyllt pris att bli tilldelad, och detta har givits ut till författare sedan 1969. Denna skall tilldelas till den under de senaste tolv månaderna bästa engelskspråkiga roman som är utgiven i Storbritannien. Om man vinner Booker Prize så erhåller man även £50,000.

Ett annat litteraturpris som är instiftat utav Sveriges regering år 2002 är “Astrid Lindgrens minne”. Det är statens kulturråd som delar ut detta pris och det skall gå till en “Författare vars litterära verk för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med”. Om man vinner detta vinner man även fem miljoner kronor.